Connect with us

News

Το Υπουργείο Πολιτισμού καθιερώνει υποτροφίες για μουσικές σπουδές όπερας

Δημοσιεύθηκε

στις

μουσικές σπουδές όπερας

Την καθιέρωση δύο υποτροφιών για μουσικές σπουδές όπερας αποφάσισε το υπουργείο Πολιτισμού, στη μνήμη των δύο νέων ερμηνευτριών, Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκας Μπέζα, θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει μέσα από διαγωνισμό τον οποίο θα διοργανώσει η Εθνική Λυρικής Σκηνή.

«Με τις υποτροφίες στη μνήμη τους, οι φωνές των δύο νέων τραγουδιστριών που σίγησαν τόσο πρόωρα, δίνουν φωνή σε νέους/νέες λυρικούς καλλιτέχνες. Η απουσία, τα τελευταία χρόνια, υποτροφιών για λυρικούς καλλιτέχνες, έχει σοβαρό αντίκτυπο στη νέα γενιά τραγουδιστών/τριών της όπερας. Αυτό το κενό έρχονται να καλύψουν οι υποτροφίες στη μνήμη των Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκας Μπέζα, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους/νέες τραγουδιστές/τριες της όπερας, ιδιαίτερα σε εκείνους/ες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να πραγματοποιήσουν σπουδές τελειοποίησης στο εξωτερικό» δήλωση η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι δύο υποτροφίες αφορούν στην τελειοποίηση σπουδών (κατεύθυνση Όπερα) επιπέδου Bachelor ή Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού με έναρξη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και ανά δύο έτη.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε Ελληνίδες και Έλληνες, αλλά και ξένους/ες υπηκόους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ηλικίας έως 28 ετών, που έχουν γίνει δεκτοί/ες ή θα έχουν γίνει δεκτοί/ες μέχρι τον Ιούλιο του 2024 από τη Σχολή στην οποία προγραμματίζουν να φοιτήσουν.

Υποτροφία δεν μπορούν να λάβουν υποψήφιοι/ες που έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στους/στις δύο υποψήφιους/ες που θα επιτύχουν την καλύτερη αξιολόγηση, ανεξαρτήτως φύλου ή φωνής

Οι υποψήφιοι/ες μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε κατηγορία φωνής (σοπράνο, μεσόφωνος, κοντράλτο, τενόρος, βαρύτονος, βαθύφωνος, κοντρατενόρος).

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι υποψήφιοι/ες υπότροφοι πρέπει να μην είναι σε θέση να καλύψουν επαρκώς τις δαπάνες των σπουδών τους.

Εφόσον οι υποψήφιοι/ες ή/και οι οικογένειές τους έχουν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά απορίας, όπως αυτά καθορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 12 παρ. στ’.

2. Για την απόκτηση διπλώματος «Μάστερ», πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του εξωτερικού, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη.

3. Οι υπότροφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

4. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, στάθμης ανάλογου με το σκοπό της υποτροφίας. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της κριτικής επιτροπής. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.

Δεν παρέχεται αναβολή της υποτροφίας για άλλο ακαδημαϊκό έτος.5. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) τον μήνα. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και μετά την λήξη των σπουδών τους τα έξοδα επιστροφής τους. Η υποτροφία προκαταβάλλεται ανά δίμηνο σε ατομικό λογαριασμό και σε είδος συναλλάγματος που αποφασίζει η ΕΛΣ, ανάλογα με τη χώρα σπουδών.

6. Δεκτοί/ες στον διαγωνισμό γίνονται Ελληνίδες και Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, αλλά και ξένοι υπήκοοι που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου Ωδείου ή πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από Ιαν. 1996 και μετά (έως 28 ετών)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

α) Για τη συμμετοχή τους στην πρώτη φάση, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (protocol@nationalopera.gr) τα πιο κάτω δικαιολογητικά (ως συνημμένα pdf) καθώς και 2 links με βιντεοσκόπησή τους στο youtube (βλ. πιο κάτω Ρεπερτόριο).
Τα δικαιολογητικά και η βιντεοσκόπηση θα πρέπει να σταλούν συγχρόνως, στο διάστημα από 4 έως 15 Ιανουαρίου 2024 και οι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση για την παραλαβή τους.
Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης φάσης θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της ΕΛΣ και οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά μεταξύ 1ης και 15ης Μαρτίου 2024.

β) Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ακροάσεων (Β’ φάση του διαγωνισμού) θα ανακοινωθούν σε διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν από την έναρξή τους.
Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Οι υποψήφιοι/ες κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2024
Για την συμμετοχή τους στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι/ες θα βιντεοσκοπήσουν δύο άριες δύο διαφορετικών συνθετών συνοδεία πιάνου από το επιβεβλημένο ρεπερτόριο που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά την κατάθεση της αίτησης. Θα τις αναρτήσουν στο youtube και θα στείλουν τα links μαζί με την αίτησή τους στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (protocol@nationalopera.gr) επισυνάπτοντας ταυτόχρονα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους.
Όσοι υποψήφιοι/ες προκριθούν στη δεύτερη φάση (ακρόαση), θα ετοιμάσουν τέσσερις άριες του λυρικού ρεπερτορίου από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς συνθέτες. Από τις τέσσερες (4) αυτές άριες, οι τρεις (3) τουλάχιστον θα πρέπει να επιλεγούν από το πιο επιβεβλημένο ρεπερτόριο και μία (1) να είναι της επιλογής τους (ή από το επιβεβλημένο ρεπερτόριο). Επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και οι άριες που θα έχουν παρουσιάσει οι υποψήφιοι στην πρώτη φάση μέσω youtube.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του/της υποτρόφου και της ΕΛΣ.
Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2024-2025), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, τα τροφεία των δύο (2) πρώτων μηνών μπορούν να καταβληθούν ως προκαταβολή για τα έξοδα μετεγκατάστασης κλπ του υποτρόφου τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Στη συνέχεια θα καταβάλλονται κάθε δίμηνο, με την έναρξή του.
Διευκρινίζεται ότι στη διάρκεια των θερινών μηνών, η υποτροφία, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το συνολικό ποσό, καταβάλλεται στο ακέραιο, μόνο σε όσους/όσες παραμένουν στον τόπο σπουδών, όταν αυτό απαιτείται από τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τη φύση της εργασίας τους ή όταν απουσιάζουν μόνο για ένα μήνα.

Στην περίπτωση που διαρκούσης της υποτροφίας επέλθει οιαδήποτε μεταβολή στα οικονομικά του/της υποτρόφου όπως λ.χ. λήψη χορηγίας, μισθού, αποζημίωσης ή απολαβές που ενδεχομένως θα του δοθούν από την Σχολή ή άλλη πηγή, ο/η υπότροφος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή την ως άνω μεταβολή με υπεύθυνη δήλωσή του. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στη συνέχεια δύναται να αποφασίσει τη διατήρηση, αναστολή καταβολής, μείωση ή διακοπή της υποτροφίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του/της υπότροφου στην χώρα σπουδών του/της.

10. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Ο/η υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί στις σπουδές του/της και να τηρεί τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και στη Σύμβαση Υποτροφίας. Περαιτέρω, οφείλει να αποστέλλει στην Εθνική Λυρική Σκηνή ανά εξάμηνο προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών του/της. Την πορεία των σπουδών του/της υποτρόφου και την πρόοδο αυτού/αυτής α πρέπει να βεβαιώνει και ο Υπεύθυνος Καθηγητής του (Supervisor) στη Σχολή/ Ίδρυμα του εξωτερικού, μέσω εξαμηνιαίας ενυπόγραφης επιστολής του, η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Η αξιολόγηση των ως άνω εκθέσεων/επιστολών θα γίνεται από την Διεύθυνση Διανομών και Μουσικών Σπουδών της ΕΛΣ. Η μη έγκαιρη και τακτική αποστολή των ως άνω εκθέσεων συνεπάγεται αναστολή ή/και διακοπή της υποτροφίας, εφόσον ο/η υπότροφος δεν ανταποκριθεί σε σχετική υπενθύμιση/ειδοποίηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος ολοκληρώσει τις σπουδές του/της πριν από την ημερομηνία λήξης της υποτροφίας, οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Εθνική Λυρική Σκηνή και να ζητήσει την διακοπή της, διαφορετικά υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε μετά την πρόωρη λήξη των σπουδών. Ως λήξη σπουδών θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς παρουσίασης/υποστήριξης της τελικής εργασίας, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε Ίδρυμα/Σχολή του εξωτερικού ή επιτυχούς εξέτασης του συνόλου των μαθημάτων για την απόκτηση του τίτλου. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος ολοκληρώσει τις σπουδές του/της μετά την ημερομηνία λήξης της υποτροφίας, οφείλει να αποστέλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις (προσωπική και του Supervisor εξωτερικού), μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του/της. Τέλος, σε περίπτωση που ο/η υπότροφος δεν ολοκληρώσει ή διακόψει τις σπουδές για τις οποίες χορηγήθηκε υποτροφία, υποχρεούται σε επιστροφή των ποσών που έλαβε κατά την διάρκειά της. Η υποχρέωση επιστροφής της υποτροφίας δεν ισχύει, εάν η αδυναμία ολοκλήρωσης των σπουδών ή διακοπής αυτών οφείλεται σε λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, την βασιμότητα των οποίων θα εξετάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ο/η υπότροφος γνωστοποιεί αμέσως στην Εθνική Λυρική Σκηνή κάθε αλλαγή στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού, διεύθυνσης κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου & ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο/η υπότροφος οφείλει να αναφέρει στο βιογραφικό του/της σε συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις την ιδιότητά του/της ως υποτρόφου του Υπουργείου Πολιτισμού και να αποστέλλει αντίγραφο των δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ΕΛΣ. Το περιεχόμενο της ως άνω αναφοράς θα συμφωνείται με την ΕΛΣ προ της πραγματοποίησης της ανακοίνωσης.

Όταν ολοκληρωθούν οι σπουδές του/της, ο/η υπότροφος οφείλει να καταθέσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εθνική Λυρική Σκηνή, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία περάτωσης σπουδών, αντίγραφο του τίτλου σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, τελική αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο ή διάκριση (αν χορηγείται) καθώς επίσης και την τελική του εργασία, όπου θα πρέπει να αναφέρει ρητώς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Μετά την λήξη των σπουδών του/της, η ΕΛΣ προτίθεται να χρησιμοποιήσει τον/την υπότροφο σε ρόλους και έργα που ανταποκρίνονται στο είδος της φωνής του/της ανάλογα με το ρεπερτόριο και τις ανάγκες της καλλιτεχνικής περιόδου (σεζόν).

Ο/η υπότροφος οφείλει να δίνει προτεραιότητα στις καλλιτεχνικές προτάσεις της ΕΛΣ και επίσης να την ενημερώνει για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του/της εξέλιξη για μια πενταετία μετά την λήξη της υποτροφίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ
Όσοι/ες επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (protocol@nationalopera.gr), το αργότερο εικοσιπέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού την ακόλουθη αίτηση:
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ 2023
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΦΩΝΗΣ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail) ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (και Τ.Κ.)
ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ και ηλικία
TOΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ (εκπλήρωσης/νόμιμης απαλλαγής/αναβολής)
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ή σπουδές κατά το 2023-2024 (Έτος – Ωδείο – Καθηγητής)
MOYΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ εξωτερικού όπου προγραμματίζετε να φοιτήσετε κατά το 2024-2025.
Εάν έχετε αποδοχή και για ποιο επίπεδο / ή ημερομηνία εξετάσεων και αποτελεσμάτων εάν δεν έχετε εξασφαλίσει ακόμη την αποδοχή της Σχολής, καθώς και πλάνο σπουδών.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ / ΠΤΥΧΙΑ
Ποιες 2 ΑΡΙΕΣ ερμηνεύετε στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού (link στο youtube)

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Ηλεκτρονικό συνοπτικό σημείωμα (σε 1 σελίδα), όπου να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/υποψήφιας, οι (μέχρι 30/4/24) μουσικές σπουδές και δράσεις του/της και η προοπτική σπουδών του/της για το 2024-2025. Να δηλώνονται υπεύθυνα όλες οι υποτροφίες που τυχόν έχει λάβει ο/η υποψήφιος/α (φορέας, έτος) καθώς και το εάν έχει υποβάλει αίτηση για υποτροφία ή ανανέωση υποτροφίας και σε ποιόν φορέα για το 2024-2025.

β) Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 6). Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου ωδείου θα πρέπει να προσκομίσουν και Απολυτήριο Λυκείου).
Δίπλωμα Μονωδίας ή βαθμολογία Ωδείου για το τελευταίο εξάμηνο σπουδών επιπέδου Διπλώματος στη Μονωδία.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον αντίστοιχο κλάδο.
Είτε βεβαίωση εγγραφής των υποψηφίων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (εάν ήδη φοιτούν και θα συνεχίσουν), ή βεβαίωση αποδοχής τους από τη Σχολή στην οποία πρόκειται να φοιτήσουν. Σε περίπτωση που θα λάβουν μέρος σε κατατακτήριες εξετάσεις, να δηλώνουν πότε έχει ορισθεί η ακρόαση και πότε θα γνωρίζουν εάν έχουν γίνει δεκτοί (μέχρι Ιούλιο 2024).

δ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής.

ε) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απονεμήθηκε προηγουμένως.

στ) Αντίγραφο τελευταίου προσωπικού ή/και οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες υποτρόφους το ετήσιο προσωπικό εισόδημα, σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500€).
Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν έχει προσωπικό εισόδημα (απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα) ή το εισόδημα του/της είναι λιγότερο από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), θα αθροίζεται με το οικογενειακό εισόδημα και το σύνολο τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€). Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευόμενων τέκνων.
Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σημ.: Η ΕΛΣ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής η Εθνική Λυρική Σκηνή ελέγχει τις αιτήσεις ως προς την πληρότητα και την ορθότητα υποβολής τους. Όσες αιτήσεις πληρούν όλες τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική επιλογή των επιτυχόντων.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Καλλιτεχνικού Συντονισμού και Διανομών, ορίζει τα μέλη και συγκροτεί πενταμελή Επιτροπή Υποτροφιών, της οποίας προεδρεύει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής Καλλιτεχνικού Συντονισμού και Διανομών της ΕΛΣ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά από την ΕΛΣ.

Η Επιτροπή Υποτροφιών δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογεί την απόφασή της.
Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά από την ΕΛΣ, ατομικά σε όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

14. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού παροχής υποτροφιών κλπ., διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4182/10.09.2013.


Ακολούθησε το Stage News στο Google news και μάθε όλα τα τελευταία νέα.


 

Περισσότερα
Festival17 ώρες πρν

Χανιά: 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania” | 20 – 31 Ιουλίου 2024

Festival17 ώρες πρν

20o Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων 10 – 18 Αυγούστου 2024 – Σύρος

Μουσική17 ώρες πρν

Hellpass: Νέο βιντεοκλίπ “Light in The Dark” από τον δίσκο “Gates of War”

STREET FOOD & MUSIC FESTIVAL PATRAS
Festival17 ώρες πρν

Street Food & Music Fest Patras: Έρχεται τέλη Σεπτεμβρίου | 6 μέρες – πολλές εκπλήξεις!

Festival2 ημέρες πρν

11o Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας: Τέσσερις ημέρες στη φύση…Τέσσερις νύχτες με μουσική… 15 διαφορετικοί καλλιτέχνες…

Festival2 ημέρες πρν

Ejekt Festival: Το πρόγραμμα του τριημέρου 22 – 23 – 24 Ιουλίου 2024

Συναυλίες2 ημέρες πρν

O Ezhel για πρώτη φορά στην Ελλάδα! | Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 στο Gagarin

Events2 ημέρες πρν

Black Coffee: The Hï Ibiza production show | 18 Οκτωβρίου 2024 – Γήπεδο Tae Kwon Do Φάληρο

Θέατρο2 ημέρες πρν

Θεσσαλονίκη: Aladin on ice – Χίλιες και μια νύχτες | 6-8 Δεκεμβρίου 2024 – Paok Sports Arena

Μουσική2 ημέρες πρν

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θάλασσες» (video clip)