Προπώληση για Κυριακή 4 Αυγούστου 2024 εδώ

Τιμή προπώλησης 18 Ευρώ. Τιμή Πόρτας/Ταμείου 22 Ευρώ.

Η φυσική και ηλεκτρονική προπώληση για όλο το φεστιβάλ (μονοήμερα και πολυήμερα εισιτήρια) θα λήξει την Πέμπτη 1 Αυγούστου.
Η φυσική προπώληση αναμένεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη 16 Μαϊου.